Колокация в самостоятелен шкаф

Услугата представлява предоставянето на самостоятелен шкаф (или 1/2, 1/3, 1/4 обособена част от шкаф) за разполагане на клиентско оборудване (сървъри, кабели, мрежово оборудване и др.) в дейта център при гарантирани параметри за работа.

Свържете се с нас

Колокирайте в самостоятелен шкаф, с възможност за индивидуално отчитане на потребената електроенергия.

Услуги

          1 шкаф

        1/2 шкаф

        1/3 шкаф

        1/4 шкаф

Допълнителни удобства

Допълнителни удобства

  • (A+B) резервирано AC/DC захранване

  • Контрол на климата – 25 градуса C и 50% относителна влажност   

  • Денонощна жива охрана и поддръжка 24 / 7

  • Денонощно наблюдение и контрол 24 / 7

  • Индивидуално отчитане на тока

  • Гарантиране на услугите

Направете запитване