София дейта център (SDC)

София дейта център (SDC) е марката, под която глобалният телеком оператор Нетера предлага услуги в своите 4 центрове за данни SDC 1, SDC 2, SDC Столник и SDC Русе.

Услугите ви дават възможност да поверите физическата грижа за сървърите и оборудването си на подходящото място и в ръцете на специалисти. В дейта центровете на Нетера разчитате на максимална сигурност и непрекъсваемост на бизнеса си.

Възползвате се от привилегиите на високата скорост на интернет свързаността, резервираността (осигуреността) на оборудването и захранването, както и устойчивост към природни бедствия.

София дейта център (SDC)
Свържете се с нас

Цялостни решения за вашия бизнес

Можете да допълните вашите дейта център услуги с висококачествен и бърз интернет, облачна платформа и други ИТ и телеком услуги. 

Научете повече
Предимства

Предимства

  • Стратегическо географско положение между Европа и Близкия Изток

  • Достъп до вече изградена инфраструктура 

  • Надеждна, непрекъсваема и резервирана услуга

  • Денонощна, професионална поддръжка

  • По-ниски разходи за ток поради енергийно ефективни системи

  • Всички дейта центрове на Нетера са свързани със София телепорт и Тракия телепорт - съоръжения за спътникови комуникации, колокация/хостинг на спътникови антени, приемно-предавателни станции, комуникационно и IT оборудване.

Спестете от вашите оперативни разходи

Колокирайте оборудването си при нас с ниска цена за енергозахранване

   

Като клиент на SDC получавате:

        Площ

        12 000 кв. м

       Място за колокация

         5 600 кв. м

 

       Мощност 3 MW

         2x10 kV незав. трасе

        Ниско PUE

           Ефективно използване на захранването

        99,9999% SLA

          Гаранция за качество

      BMS 

       Системи за наблюдение

         Еко

           Охладителна система

          24 / 7 

            Поддръжка

Hands-on-site с опция за директно излъчване

Свържи се с нас

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!