София дейта център (SDC)

София дейта център (SDC) е марката, под която глобалният телеком Нетера предлага услуги в своите 4 центрове за данни SDC 1, SDC 2, SDC Столник и SDC Русе.

Те са сертифицирани по ISO и PCI DSS и осигуряват на бизнеса стратегическо местоположение, сигурност, качество, конкурентни цени, ниско времезакъснение и 24*7 професионална техническа поддръжка. 

София дейта център (SDC)
Свържете се с нас

SDC 1

SDC 1 се намира в Югоизточна Европа - София, България. Изграден е в съответствие с изискванията на TIER III и ви осигурява свързаност с най-големите телеком оператори в света.

SDC 2

SDC 2 е най-новият дейта център в София, разположен непосредствено до SDC 1. Отговаря на най-високите TIER III стандарти. Пести разходи за електроенергия на клиентите си, като използва последните енергийноефективни методи за охлаждане.

SDC Столник

SDC Столник е част от Дейта център парк Столник - най-големият дейта център и телекомуникационен хъб в Югоизточна Европа. Предлага неограничено пространство за колокация и мощност, както и специално проектирани зали за криптомайнинг.

SDC Русе

SDC Русе е основна точка на присъствие на BFOR - най-краткото оптично трасе между Румъния и Турция. Със своята стратегическа локация и надеждна резервирана свързаност, SDC Русе е подходяща алтернатива за предотвратяване на прекъсването на основни бизнес процеси при бедствия и аварии.

Видео обиколка на SDC 2

Цялостни решения за вашия бизнес

Можете да допълните вашите дейта център услуги с висококачествен и бърз интернет, облачна платформа и други ИТ и телеком услуги. 

Научете повече
Как допринасяме за вашия бизнес?

Как допринасяме за вашия бизнес?

  • Енергийно ефективни системи и по-ниски разходи за ток

  • Професионална 24*7 поддръжка от опитни специалисти

  • Денонощна охрана и контрол на достъпа

  • Стратегическо географско положение между Европа и Близкия Изток

  • Достъп до вече изградената бизнес и телекомуникационна инфраструктура – свързаност с всички съществуващи клиенти на Нетера и достъп до високоскоростни, сигурни и резервирани международни мрежи и маршрути

  • Първокласна надеждна, непрекъсваема и резервирана услуга

  • Свързаност със София телепорт и Тракия телепорт - съоръжения за спътникови комуникации, колокация/хостинг на спътникови антени, приемно-предавателни станции, комуникационно и IT оборудване

  • Възможност за наемане на апаратура и сървъри и тяхната дистанционна поддръжка от професионален екип 24*7

  • По- ниски оперативни разходи и цена на електроенергията

Решения за вашите бизнес нужди

Като клиент на SDC вие получавате 12 000 m2 площ, 5 600 m2 пространство за колокация, 3 MW мощност, ниска PUE (Ефективност на потребление на енергия), споразумение за качеството на обслужване (SLA), BMS система за наблюдение, екологична климатична система, 24*7 поддръжка.

Свържи се с нас

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!

Get your Free
Buyer's Guide for
Data Center Colocation