Какви решения имаме за вашите нужди?

Дейта център услугите на Нетера ви предоставят решения на различни бизнес проблеми, свързани със съхранението и достъпа на данни. Чрез тях спестявате разходи, увеличавате и намалявате ИТ ресурсите си в зависимост от нуждите си и плащате само колкото ползвате. Данните и оборудването ви са защитени от кражби и повреди, гарантираме ви непрекъсваемост на услугите и разчитате на 24*7 поддръжка.

Какви решения имаме за вашите нужди?
Свържете се

Бизнес без прекъсване

Дейта центровете на Нетера са изградени по стандарта TIER III (Up Time Institute). Той гарантира непрекъсваемост на услугите. Всякакви планирани дейности по поддръжка (на климатична инсталация, UPS, дизел генератор и т.н.) могат да се извършват без да се нарушава работата на вашето оборудване. Дежурните инженери на SDC следят 24*7 за техническата изправност и безпроблемната работа на вашето оборудване и услуги.

Добавена стойност за вашия бизнес

Добавена стойност за вашия бизнес

Ето основните бизнес предизвикателства, с които дейта центровете на Нетера ви помагат да се справите:

 • Сигурност:

  Дейта центровете на Нетера ви предлагат сигурно съхранение и защита на данните от неоторизиран достъп, кражба и повреда. Те са проектирани да ви осигуряват високи нива на сигурност за чувствителната информация. Това се случва както чрез физическа охрана, контрол на достъпа и системи за наблюдение, така и чрез виртуални и софтуерни мерки за защита.

 • Непрекъсваемост на бизнеса:

  Услугите на центъра за данни ви осигуряват непрекъснатост на електрозахранването, климатизацията, свързаността, което гарантира постоянен достъп до данните ви и наличност на услугите ви.

 • Спестяване на разходи:

  Услугите на дейта центровете на Нетера ви помагат да спестите разходи за наемане на специалисти и закупуване на скъпи системи за поддръжка като UPS, дизел генератори, климатици. Можете да се възползвате от икономии от мащаба и да имате по-ниски разходи за електроенергия.

 • Съхранение и управление на данни:

  Центровете за данни на Нетера ви предоставят сигурно и надеждно място за съхранение и управление на вашите данни. Това ви гарантира, че данните ви са защитени и лесно достъпни по всяко време.

 • Енергийна ефективност:

  Центровете за данни на Нетера са проектирани да бъдат високоенергийно ефективни, което намалява енергийните разходи и въглеродния отпечатък на вашия бизнес.

 • Съответствие:

  Много фирми са длъжни да спазват строги стандарти и разпоредби за качество и сигурност. Услугите на центровете за данни на Нетера могат да ви помогнат да изпълните тези изисквания, като ви предоставят сигурни и съвместими решения за съхранение и обработка на данни.

 • Мащабируемост:

  Съвременният бизнес се нуждае от все по-големи изчислителни ресурси, за да се справи с нарастващите количества данни, дигитализацията и ускореното развитие на изкуствения интелект. Дейта центровете на Нетера ви предоставят гъвкави, мащабируеми решения, които ви позволяват лесно да увеличавате или да намалявате ИТ ресурсите си. Така ще посрещате своите непрестанно променящи се бизнес нужди по най-ефективния и рентабилен начин.

 • Защита при извънредни ситуации:

  Услугите на дейта центровете на Нетера могат да ви осигурят решения за възстановяване при непредвидени ситуации. Това ще  ви позволи бързо да върнете своите данни и ИТ инфраструктура в случай на природни бедствия, прекъсване на захранването, кибератаки или други извънредни ситуации.

Те ни се довериха:

https://sdc.bg/ https://sdc.bg/ https://sdc.bg/ https://sdc.bg/ https://sdc.bg/ https://sdc.bg/ https://sdc.bg/ https://sdc.bg/ https://sdc.bg/ https://sdc.bg/ https://sdc.bg/ https://sdc.bg/