Колокация на сървър

Комплексна услуга, която представлява разполагане на клиентско оборудване в споделен шкаф в дейта център. Като клиент управлявате сървърите си и приложенията върху тях, докато SDC осигурява място за колокация и резервирани ресурси като захранване, охлаждане, охрана, поддръжка на място и свързаност.

Свържете се с нас

24/7 професионална охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Услуги

      1 сървър място

     2 сървър места

     3 сървър места

Допълнителни удобства

Допълнителни удобства

  • (A+B) резервирано AC/DC захранване

  • Контрол на климата – 25° C и 50% относителна влажност

  • Денонощна жива охрана и поддръжка

  • 24/7 мониторинг и контрол 

  • Гарантиране на услугите до 100% 

Направете запитване