Колокация на едро

Имате ли нужда от самостоятелно пространство за колокация (клетка, зала, изграждане на дейта център)? Ние предоставяме колокация с осигурена денонощна охрана, системи за гарантиране на

непрекъсваемост на работата - непрекъсваемо захранване (UPS), резервирана климатизация (HVAC), пожароизвестяване (VESDA), пожарогасене (clean gas).

Свържете се с нас

Ще изградим дейта център, специално проектиран за нуждите на вашия бизнес!

Услуги

         Клетка

     Зала / Сграда

Колокация на зелено

Допълнителни удобства

Допълнителни удобства

  • Достъп до съществуваща инфраструктура

  • Капацитет според моментната нужда и възможност за бърз растеж

  • Технически решения, разработени според нуждите на клиента

  • Климатична система с малък разход на енергия и нисък въглероден отпечатък

  • (A+B) Резервирано AC/DC захранване

  • Денонощна жива охрана и поддръжка на място

  • Гарантиране на услугите – до 100%

  • Индивидуално отчитане на тока

Направете запитване